Vítejte na stránkách  Náboženské obce Církve československé husitské v Kroměříži

Co činí náš život smysluplný? Jak se vyrovnat se vším, co nás potkává? Co nám pomůže aby  se vztahy s našimi nejbližšími nerozpadaly?

K tomu mají lidé již přes dva tisíce let k dispozici Písmo svaté - Bibli.I když budete číst nejrůznější moderní příručky pro osobní rozvoj, vždy tam najdete zásady a principy, které z ní vycházejí. Kolem jedinečné zvěsti Bible se sdružuje církev. I vy jste zváni k naslouchání zvěsti o Bohu, který stvořil svět, zjevil svoji podstatu a záměry s lidmi v příběhu života smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. 

Jsme připraveni dle svých možností vás doprovázet, zodpovídat vaše otázky.

 

Program svátečních shromáždění

·        Neděle 24. 12. 2017 v 21.30 hod. -   Štědrovečerní bohoslužba

              24. 12. se nekonají nedělní bohoslužby v 10.00 hod.

·        Pondělí 25. 12. 2017 v 10.00 hod. - Boží hod vánoční

·        Neděle 31. 12. 2017 v 10.00 hod. - Bohoslužba sedmi svící -poděkování za uplynulý rok

·        Pondělí 1. 1. 2017 v 16.00 hod. - Novoroční bohoslužba

 

 

 

Pravidelná setkání:

Bohoslužby  - neděle, 10:00. hod.

Duchovní péče o děti - pondělí,  15:30. hod.

Biblická hodina - středa, 17:00 hod. Postupný výklad Lukášova evangelia.

Angličtina pro děti - úterý. 16:15. hod.

Každý je zván. Vstup je volný

 

 

 

Humanitární sbírku již pro malý zájem organizovat nebudeme. Diakonie Broumov, která sbírky pořádala, má  v Kroměříži přistavený kontejner u hypermarketu Albert.