• Bohoslužby

 Bohoslužby se konají každou neděli v 10:00. hod


  • Duchovní péče pro děti

Duchovní péče pro děti se koná každý týden. Náplní je rozhovor o bibli, hry, písně. Děti jsou rozděleny na mladší a starší.

  • Pastorace 

Duchovní a další členové náboženské obce navštěvují a doprovázejí lidi v nejrůznějších životních situacích - nemocné, osamělé, ty,kteří se pro vyšší věk a zdravotní stav nemohou účastnit života náboženské obce.

Vysluhujeme svátosti, připravujeme na křty, svatby. Posloužíme i pohřbem.